Acceptarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare

VA RUGAM SA CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS


Site-ul internet  localizat sub domeniul  principal (TLD) Proprietar-Direct.ro și subdomeiile acestuia, denumit în continuare Website, este subiectul unor drepturi de proprietate privată.

În paragrafele care urmează sunt cuprinși termenii și condițiile care guvernează accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a acestui Website (Condițiile contractuale). Prin accesarea și utilizarea acestui Website exprimați fără echivoc un acordul și acceptarea acestor Condiții contractuale.

În cazul în care considerați inacceptabile condițiile contractuale de mai jos, va rugam sa nu accesați și să nu utilizați acest Website, aceasta fiind unica opțiune pe care o aveți la dispoziție pentru manifestarea dezacordului dvs.

Administratorul acestui Web site poate revizui în orice moment termenii și condițiile de utilizare prin simpla actualizare a acestei pagini. Accesând și utilizând acest Website va exprimați acordul cu noile Condiții contractuale, așa cum au fost acestea revizuite. Va rugam sa vizualizați periodic aceasta pagina pentru a fi la curent cu Condițiile contractuale actualizate.

Politica de Confidentialitate si Protectia Datelor cu caracter personal

Pentru utilizarea unora dintre serviciile disponibile prin intermediul acestui  Website poate fi necesară înregistrarea unui cont de utilizator precum și furnizarea unor informații minimale care să permită individualizarea acestor conturi.

Pentru înregistrarea contului de utilizator nu se solicită în mod expres informatii prin care persoana dumneavoastra sa poata fi identificata în mod direct. Astfel, numele și prenumele furnizate cu ocazia deschiderii conturilor pot să fie fictive iar numărul de telefon poate poate fi omis. Deasemenea, adresa de e-mail furnizată  (care nu este vizibilă pe site)  poate fi o adresă confidențială sau anonimă astfel încât o asociere cu persoana dumneavoastră să fie imposibilă. 

Cu toate acestea informațiile furnizate de dumneavoastră se pot constitui  în date cu caracter personal în sensul descris de legislația în vigoare  și prin urmare colectarea și prelucrarea acestor date de către acest Website intră sub incidența prevederilor legale.

Pentru mai multe detalii privind drepturile dumneavoastră precum și modalitățile prin care sunt protejate datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui Website vă rugăm sa consultați declarația noastră privind Politica de Confidentialitate si Protectia Datelor cu caracter personal, aceasta fiind parte integrantă din acești Termeni și Condiții de Utilizare.

Drepturi de Proprietate

Toate materialele publicate sau disponibile în orice fel pe acest Website, incluzând dar fără a se limita la anunțuri, știri, texte, fotografii, imagini, ilustrații, secvențe video sau audio, software sau coduri informatice (denumite colectiv Conținut) sunt protejate în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la drepturile de proprietate intelectuala și se afla în proprietatea privata a deținătorilor acestui Website sau a unor terțe persoane acreditate ca furnizori de Conținut. De asemenea, sunteți ținut să respectați toate restricțiile referitoare la drepturi de proprietate intelectuala care sunt publicate, menționate sau cuprinse în orice parte a Conținutului acestui Website.

ORICE UTILIZARE, REPRODUCERE, ALTERARE. MODIFICARE, AFIȘARE ORI EXPUNERE PUBLICA, DESCĂRCARE SAU POSTARE PE INTERNET, TRANSMITERE, REDISTRIBUIRE SAU EXPLOATARE ÎN ORICE FEL A ACESTUI WEBSITE SAU A CONȚINUTULUI ACESTUIA, ÎN ÎNTREGIME SAU NI PARTE ȘI ÎN ORICE MODALITATE MENȚIONATĂ SAU NU AICI ÎN MOD EXPLICIT, ESTE INTERZISĂ FĂRĂ PERMISIUNEA EXPRESĂ ÎN FORMA SCRISĂ DIN PARTEA DEȚINĂTORILOR RESPECTIVELOR DREPTURI DE PROPRIETATE.

Mărci înregistrate 

Denumirea Proprietari-Direct.ro  este protejată în conformitate cu legislația în vigoare privind drepturile de autor. Această denumire, împreună cu alte nume, cuvinte, titluri, sloganuri, elemente grafice și de design sau mărci comerciale afișate pe acest Website pot constitui mărci înregistrate sau depuse spre înregistrare de către deținătorii acestui website sau de către terți. În timp ce mărcile comerciale comerciale aflate în proprietatea noastră ar putea fi folosite pe baza unei licențieri în forma scrisă, afișarea mărcilor deținute de terțe părți nu implica în nici un fel existența vreunei relații sau afilieri cu acești deținători, după cum nu poate fi interpretat ca o subscriere, susținere, recomandare ori garantare a serviciilor, produselor sau afacerilor respectivilor deținători. Nimic din conținutul acestui Website nu poate fi interpretat ca o permisiune sau licențiere de utilizare a unei mărci, logo sau design aflat în proprietatea deținătorilor acestui Website ori a unei terțe părți iar o astfel de permisiune nu se poate acorda decât în forma scrisă sub semnătura posesorilor sau reprezentanților legali.

Comunicații Electronice 

Înregistrarea unui cont pe site prin furnizarea unei adrese de poștă electronică  reprezintă un acord necondiționat pentru primirea de corespondență electronică cu caracter comercial privind serviciile furnizate prin intermediul acestui Website.


Politica de livrare a serviciilor și anulare a comenzilor

Toate serviciile oferite pe acest site pot fi comandate din contul de utiliztor și vor livrate după ce comanda dumneavoastră a fost confirmată.

În cazul serviciilor oferite pe baza unui tarif poate fi necesară confirmarea telefonică a comenzii înainte de prestarea servciului comandat.

Plata unui serviciu oferit pe baza de tarif prin utilizarea unui card bancar este considerată o confirmare fermă a comenzii și va determina livrarea serviciului comandat în termen de cel mult 48 de ore de la momentul primirii comenzii.

Dreptul la anularea comenzii și/sau rambursare a sumelor plătite

Utilizatorii au dreptul la anularea oricărei comenzi efectuate pe acest site în termen de cel mult 48 de ore de la momentul confirmării comenzii cu returnarea integrală sau parțială a sumelor plătite, indiferent de metoda de plată.

Sumele plătite pentru comenzile anulate vor fi returnate în contul indicat de utilizator prin transfer bancar în termen de cel mult 30 de zile de la data anulării comenzii după deducerea cheltuielilor ocazionate cu servicii plătite sau datorate către terți (de exemplu pentru comisioane bancare sau reclame plătite pe Facebook)

Limitele Garanțiilor  


SERVICIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI WEBSITE PRECUM ȘI INTEGRITATEA CONȚINUTULUI ACESTUIA  SAU SUNT FURNIZATE “AȘA CUM SUNT”. PRIN ACCESAREA ȘI UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE LUAŢI LA CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNTEȚI DE ACORD CA UTILIZAȚI ACEST WEBSITE EXCLUSIV PE RĂSPUNDEREA DUMNEAVOASTRĂ.

DEȚINĂTORII ACESTUI WEBSITE NU OFERĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE ORI ASIGURARE CU PRIVIRE LA WEBSITE SAU LA CONȚINUTUL ACESTUIA INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII SAU ASIGURĂRI CA (I) ACEST WEBSITE ȘI/SAU CONȚINUTUL ACESTUIA SUNT SAU VOR FI CORECTE, ACTUALE, FIABILE ORI CORESPUNZĂTOARE; (II) CA ORICE CONȚINUT, INCLUZÂND , FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE INFORMAȚII, DATE, SOFTWARE, PRODUS SAU SERVICIU CONȚINUT SAU FURNIZAT PRIN ACEST WEBSITE VOR CORESPUNDE UNUI ANUME SCOP SAU STANDARD TEHNIC, COMERCIAL ORI DE ALTA NATURA; (III) CA ACEST WEBSITE VA FI OPERAȚIONAL FĂRĂ ÎNTRERUPERI SAU FĂRĂ ERORI;(IV) CĂ DEFECTELE SAU ERORILE ACESTUI WEBSITE VOR FI CORECTATE; (V) CA ACEST WEBSITE NU CONȚINE VIRUȘI SAU CONȚINUT DĂUNĂTOR; ȘI  (VI)   COMUNICAȚIILE CĂTRE SAU DINSPRE ACEST WEBSITE VOR FI SIGURE ȘI NU VOR FI INTERCEPTATE.    


Vă multumim că folosiți serviciile Proprietari-Direct.ro și vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru a vă oferi întotdeauna cele mai bune servicii.

Doriți mai multe informații?

Pentru informații suplimentare, solicitări de anulare a comenzilor dvs. sau rambursare a sumelor plătite va rugăm să ne contactați!

Autentificare
Înregistrare
Resetează parola

Te rog introdu numele tău de utilizator sau adresa de email, vei primi o legătură prin email pentru a crea o parolă nouă.