Politica de Confidențialitate Proprietar-Direct.ro

Procesarea datelor cu caracter personal prin intermediul paginilor accesibile pe internet sub domeniul principal (TLD) Proprietar-Direct.ro și subdomeniile acestuia (denumite în continuare “serviciul proprietar-direct.ro” sau “Proprietar-Direct.ro”) se va face întotdeauna cu respectarea strictă a legislației aplicabile (cum este Regulamentului 2016/679/UE), legislație denumită în continuare  în mod generic GDPR.

1. Operator

MIRO CONSULTANT SRL

Strada Secuilor Nr. 6 ap. 72

041514 București

Romania

Email : [email protected]

2.Responsabilul cu Protecția Datelor

Carmen Marcu

Email: [email protected]

Telefon: 0774 433 546.

3. Cookie-uri

Serviciul Proprietar-Direct.ro utilizează cookie-urile stocate în computerul unui utilizator prin intermediul browserului lor web. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului cu serviciul nostru, pentru a identifica browserul specific și pentru a trimite conținut personalizat către utilizatorul browserului.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de face cât mai ușoară utilizarea site-ului nostru web de către utilizatori. 

Utilizatorul poate, în orice moment să împiedice setarea cookie-urilor pe site-ului nostru web printr-o setare corespunzătoare a browser-ului lor, putând astfel să refuze permanent setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare. Dacă utilizatorul dezactivează setarea cookie-urilor în browser-ul lor, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate.

4. Colectarea generală a datelor

Serviciul Proprietar-Direct.ro colectează date generale atunci când un browser al unui utilizator solicită site-ul Web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele log de pe server. Se pot colecta (1) tipurile de browser și versiunile folosite, (2) sistemul de operare utilizat, (3) site-ul web de la care se ajunge la site-ul nostru, (4) data și ora accesului (5) adresa IP și (6) orice alte date similare care pot fi utilizate în beneficiul utilizatorului în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Prin utilizarea acestor date generale, Proprietar-Direct.ro nu trage concluzii despre utilizator. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei site-ului web și pentru a furniza autorităților informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Datele anonime ale fișierelor log de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un utilizator.

5. Înregistrare

Utilizatorul are posibilitatea să se înregistreze pe Proprietar-Direct.ro cu ajutorul datelor personale. Datele personale transmise către Proprietar-Direct.ro este determinată de forma de înregistrare. Datele personale introduse de utilizator sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către Proprietar-Direct.ro. Proprietar-Direct.ro poate transfera o parte din aceste informații unuia sau mai multor parteneri (de exemplu, unui furnizor de plăți) care utilizează, de asemenea, date cu caracter personal pentru un scop intern care poate fi atribuit Proprietar-Direct.ro.

Prin înregistrarea pe Proprietar-Direct.ro, se stochează IP-ului utilizatorului și data și ora înregistrării. Stocarea acestor date este singura modalitate de a preveni folosirea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise. Stocarea acestor date este necesară pentru a proteja Proprietar-Direct.ro. Aceste date nu sunt transmise terților decât dacă există o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale.

Înregistrarea utilizatorului, cu indicarea voluntară a datelor cu caracter personal, urmărește să permită Proprietar-Direct.ro să transmită conținuturi sau servicii care pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe datele personale specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le elimine complet din stocul de date al Proprietar-Direct.ro.

Proprietar-Direct.ro trebuie să furnizeze în orice moment, la cerere, informații fiecărui utilizator cu privire la datele personale de stocare. În plus, Proprietar-Direct.ro va corecta sau șterge datele personale la cererea sau indicația utilizatorului, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. Un responsabil cu protecția datelor, desemnat în mod special în această politică de protecție a datelor, precum și angajații Proprietar-Direct.ro sunt persoane de contact pentru utilizatori în această privință.

6. Urmărirea newsletterelor

Newsletterele Proprietar-Direct.ro pot conține așa-numiți pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mail-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analizarea fișierelor log. Acest lucru permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Datorită pixelului de urmărire încorporat, Proprietar-Direct.ro poate vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de către un utilizator și link-urile din e-mail au fost utilizate de către utilizatori.

Astfel de date personale colectate în pixelii de urmărire din newslettere sunt stocate și analizate de Proprietar-Direct.ro pentru a optimiza trimiterea newsletterelor, precum și pentru a adapta continuu conținutul newsletterelor viitoare în interesul utilizatorului. Aceste date personale nu vor fi transmise terților. Utilizatorii sunt în orice moment îndreptățiți să revoce declarația de consimțământ emisă prin procedura dublu opt-in. După o revocare, aceste date personale vor fi șterse de către Proprietar-Direct.ro. Proprietar-Direct.ro consideră automat retragerea de la primirea newsletterului ca revocare.

7. Contactarea Proprietar-Direct.ro

Dacă un utilizator contactează Proprietar-Direct.ro prin e-mail sau printr-un formular pe site-ul web, datele personale transmise de utilizator sunt stocate automat. Astfel de date personale transmise voluntar de către un utilizator către Proprietar-Direct.ro sunt stocate în scopul procesării sau contactării utilizatorului. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

Dacă un utilizator contactează Proprietar-Direct.ro în legătură cu un bonus acordat sau plătit de către o terță parte, informațiile despre achiziție și despre utilizator pot fi partajate cu aceasta, de exemplu: un magazin, pentru a confirma că achiziția există și nu este frauduloasă.

8. Ștergerea de rutină a datelor cu caracter personal

Proprietar-Direct.ro procesează și stochează datele personale ale utilizatorilor numai în perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau în măsura în care acest lucru este permis de legislația europeană sau de alte legislații sau reglementări la care Proprietar-Direct.ro este supus.

În cazul în care scopul stocării nu este aplicabil sau dacă perioada de stocare stabilită de legislația europeană sau de alte legislații competente expiră, datele cu caracter personal sunt șterse în mod curent, în conformitate cu cerințele legale.

9. Drepturile unui Utilizator

 9a. Dreptul de confirmare

Fiecare utilizator are dreptul acordat de către legislația europeană de a obține de la Proprietar-Direct.ro confirmarea dacă datele cu caracter personal care îl privesc sunt sau nu procesate. Dacă un utilizator dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze responsabilul cu protecția datelor sau un alt angajat Proprietar-Direct.ro.

 9b. Dreptul de acces

Fiecare utilizator are dreptul garantat de legislația europeană de a obține de la Proprietar-Direct.ro informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene oferă utilizatorilor acces la următoarele informații:

– scopul prelucrării;

– categoriile de date cu caracter personal vizate;

– destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;

– dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;

– existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor personale de la Proprietar-Direct.ro sau de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal sau de a se opune unei asemenea prelucrări;

– existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

– orice informații disponibile cu privire la sursa datelor cu caracter personal, în cazul în care acestea nu sunt colectate de la utilizator;

– existența unui proces decizional automat, inclusiv a profilării, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele avute în urma prelucrării acestor date ale utilizatorului.

În plus, un utilizator are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, un utilizator are dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

Dacă un utilizator dorește să se folosească de acest drept de acces, el sau ea poate oricând să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat Proprietar-Direct.ro.

9c. Dreptul la rectificare

Fiecare utilizator are dreptul de a obține de la Proprietar-Direct.ro, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care îl privesc. Ținând cont de scopurile prelucrării, utilizatorul are dreptul să actualizeze datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dacă un utilizator dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat Proprietar-Direct.ro.

9d. Dreptul “de a fi uitat”

Fiecare utilizator are dreptul acordat de legislația europeană de a obține de la Proprietar-Direct.ro ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Proprietar-Direct.ro are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive, atâta timp cât procesarea nu este necesară:

 – Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.

– Utilizatorul retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și dacă nu există alt motiv juridic pentru prelucrarea datelor.

– Utilizatorul obiectează asupra procesării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative pentru prelucrarea datelor sau utilizatorul obiectează asupra procesării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.

– Datele personale au fost procesate ilegal.

– Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală din drepturile Uniunii sau ale statului membru la care este supusă Proprietar-Direct.ro.

– Datele cu caracter personal au fost colectate conform ofertei serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR;

Dacă unul dintre motivele menționate mai sus se aplică și un utilizator dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Proprietar-Direct.ro, el sau ea poate oricând să contacteze responsabilul nostru pentru protecția datelor sau un alt angajat Proprietar-Direct.ro. Responsabilul cu protecția datelor Proprietar-Direct.ro sau un alt angajat trebuie să se asigure că cererea de ștergere este respectată imediat.

În cazul în care Proprietar-Direct.ro a publicat date cu caracter personal și i se cere în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) să ștergă datele personale acesta va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare. Proprietar-Direct.ro se obligă să informeze și ceilalți operatori în legătură cu ștergerea datelor cu caracter personal pe care utilizatorul le-a cerut. Responsabilul cu protecția datelor de la Proprietar-Direct.ro sau un alt angajat va stabili măsurile necesare în cazuri individuale.

9e. Dreptul de restricționarea a procesării

Fiecare utilizator are dreptul acordat de către legislația europeană pentru a obține de la Proprietar-Direct.ro o restricție de prelucrare în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

– Precizia datelor personale este contestată de utilizator, pentru o perioadă care permite Proprietar-Direct.ro să verifice corectitudinea datelor personale.

– Prelucrarea este ilegală și utilizatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării acestora.

– Proprietar-Direct.ro nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, însă acestea sunt solicitate de utilizator pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

– Utilizatorul a formulat obiecții privind prelucrarea în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și se așteaptă să se stabilească dacă motivele legitime ale Proprietar-Direct.ro sunt în contradicție cu cele ale utilizatorilor.

Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și un utilizator dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor personale stocate de Proprietar-Direct.ro, el sau ea poate oricând să contacteze responsabilul nostru pentru protecția datelor sau un alt angajat Proprietar-Direct.ro. Responsabilul cu protecția datelor de la Proprietar-Direct.ro sau un alt angajat va aranja restricționarea prelucrării.

9f. Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare utilizator are dreptul acordat de către legislația europeană de a primi datele sale personale, furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil. El are dreptul de a transmite aceste date unui altui operator fără restricții din partea Proprietar-Direct.ro, (căruia i s-au furnizat datele cu caracter personal), atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate și nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice învestite cu Proprietar-Direct.ro.

În plus, în exercitarea dreptului său la transferabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, utilizatorul are dreptul să transmită date personale direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când acest lucru nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Pentru a confirma dreptul la portabilitatea datelor, utilizatorul poate contacta în orice moment responsabilul nostru pentru protecția datelor sau un alt angajat Proprietar-Direct.ro.

9g. Dreptul să obiecteze

Fiecare utilizator are dreptul acordat de legislația europeană, în orice moment, din motive legate de situația sa specifică, să obiecteze asupra prelucrării datelor cu caracter personal, care se bazează pe literele (e) sau (f) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică și în cazul profilării care au la bază aceste dispoziții.

Proprietar-Direct.ro nu mai poate prelucra datele cu caracter personal în caz de obiecție, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime convingătoare pentru procesarea datelor, motive care au prioritate înaintea intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului.

Dacă Proprietar-Direct.ro procesează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal pentru acest tip de marketing. Acest lucru se aplică profilării în măsura în care are legătură cu un astfel de marketing direct. Dacă utilizatorul obiectează prelucrarea datelor de către Proprietar-Direct.ro în scopuri de marketing direct, Proprietar-Direct.ro nu va mai prelua datele personale în aceste scopuri.

În plus, utilizatorul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa personală, prelucrării de către Proprietar-Direct.ro a datelor cu caracter personal în scopuri științifice, de cercetare sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară la îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de a obiecta, utilizatorul poate contacta direct responsabilul de protecție a datelor sau un alt angajat Proprietar-Direct.ro. În plus, utilizatorul este liber, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, și fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să utilizeze dreptul său de a se opune prin mijloace automate utilizând specificații tehnice.

9h. Automatizarea luării deciziilor individuale, inclusiv a profilării

Fiecare utilizator are dreptul acordat de legislația europeană să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, ce produce efecte juridice care îi privesc sau îl afectează, cu condiția ca decizia: (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între utilizator și un operator de date sau (2) nu este autorizată de legislația Uniunii sau a statului membru la care Proprietar-Direct.ro se supune și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate ce protejează drepturile, libertățile și interesele legitime ale utilizatorilor sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al utilizatorului.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între utilizator și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al utilizatorului, Proprietar-Direct.ro va implementa măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile utilizatorului și interesele legitime; cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea Proprietar-Direct.ro, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dacă utilizatorul dorește să-și exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau ea poate oricând să contacteze direct responsabilul de protecție a datelor sau alt angajat Proprietar-Direct.ro.

9i. Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

Fiecare utilizator are dreptul acordat de legislația europeană de a-și retrage consimțământul privind prelucrarea datelor sale personale în orice moment.

Dacă utilizatorul dorește să-și exercite dreptul de retragere a consimțământului, acesta poate oricând să contacteze direct responsabilul de protecție a datelor sau un alt angajat Proprietar-Direct.ro.

10. Facebook

Proprietar-Direct.ro a integrat în serviciile sale componente ale Facebook.

Facebook este o rețea socială. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității online să furnizeze informații personale sau de business. Facebook permite utilizatorilor de rețele sociale să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să se conecteze prin cererile de prietenie.

Compania de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii.

Prin integrarea dintre Proprietar-Direct.ro și Facebook, Facebook este capabil să primească informații despre o vizită a utilizatorului către serviciul nostru.

Facebook poate plasa un cookie pe dispozitivul utilizatorului. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus.

Facebook are dreptul să analizeze folosirea site-ului nostru. În cursul acestei proceduri tehnice, Facebook poate dobândi cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi IP-ul utilizatorului.

Datele personale, inclusiv adresa IP a utilizatorului, vor fi transmise către Facebook în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de către Facebook în Statele Unite ale Americii. Facebook poate transmite aceste date personale colectate prin proceduri tehnice unor terțe părți.

Utilizatorul poate, astfel cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor pe site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze definitiv setarea cookie-urilor sau să șteargă cookie-urile deja existente.

Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. În plus, se explică ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea utilizatorului.

În plus, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmisiei de date pe Facebook, de ex. blocatorul Facebook – Webgraph, care poate fi obținut la http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Aceste aplicații pot fi folosite de utilizator pentru a elimina o transmisie de date pe Facebook. 

11. Google Analytics

Proprietar-Direct.ro a integrat în serviciile sale componente din Google Analytics.

Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web.

Compania de operare a Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Google poate plasa un cookie în dispozitivul utilizatorului. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus.

Google are permisiunea de a analiza modul de folosire al site-ului nostru. În cursul acestei proceduri tehnice, Google poate obține informații despre date personale, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Datele personale, inclusiv adresa IP a utilizatorului, pot fi transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin proceduri tehnice unor terțe părți.

Utilizatorul poate, astfel cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor pe site-ul nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze definitiv cookie-urilor sau să aleagă ștergerea cookie-urilor deja existente.

În plus, utilizatorul are posibilitatea de a contesta o serie de date generate de Google Analytics, care este legată de folosirea site-ului nostru, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și de posibilitatea de a le exclude. În acest scop, utilizatorul trebuie să descarce un add-on de browser prin linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să îl instaleze. Acest add-on de browser transmite către Google Analytics printr-un JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de Internet ar putea să nu fie transmise către Google Analytics. Instalarea unor add-on de browser este considerată o obiecție de către Google.

Dacă sistemul de tehnologie a informațiilor utilizatorului este ulterior șters, formatat sau reinstalat, atunci utilizatorul trebuie să reinstaleze browser add-on pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă add-onul de browserul fost dezinstalat de către utilizator sau de orice altă persoană care poate fi atribuită sferei lor de competență sau este dezactivată, este posibilă executarea reinstalării sau reactivării add-on-urilor de browser.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi găsite aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ și la https://www.google.com/analytics/terms/. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link: https://www.google.com/analytics/.

12. Google AdWords

Proprietar-Direct.ro a integrat în serviciile sale componenta Google AdWords.

Google AdWords este un serviciu de publicitate online, care permite agentului de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google.

Compania de operare a componentei Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Google poate plasa un cookie pe dispozitivul utilizatorului. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus.

Google are permisiunea de a analiza modul de folosire al site-ului nostru. În cursul acestei proceduri tehnice, Google poate obține informații despre date personale, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Datele personale, inclusiv adresa IP a utilizatorului, pot fi transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin proceduri tehnice unor terțe părți.

Utilizatorul are posibilitatea de a se opune componentei Google AdWords. Prin urmare, utilizatorul trebuie să acceseze din browserele pe care le folosește linkul www.google.com/settings/ads și să stabilească setările dorite.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi găsite la: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

13. Alte Servicii

Proprietar-Direct.ro poate integra în serviciile sale și alte componente furnizate de terțe părți, pentru scopuri care sunt indispensabile menținerii siguranței și viabilității comerciale a serviciilor oferite utilizatorilor ca de exemplu: monitorizarea activităților pe site, comunicare în timp real sau corespondență cu utilizatorii, procesarea plăților inițiate de utilizatori pentru serviciile oferite etc.

14. Baza legală pentru prelucrarea datelor

Art. 6 (1) li.a GDPR servește drept bază legală pentru operațiunile de procesare pentru care obținem consimțământul. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care utilizatorul ia parte, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se face în baza Articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Dacă societatea noastră este supusă unei obligații legale care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice. De exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d GDPR.

În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR. Acest temei juridic este aplicat operațiunilor de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea datelor se face în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese se suprapun cu interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale utilizatorilor care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legislația europeană. Legislația europeană a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă utilizatorul este utilizator Proprietar-Direct.ro (considerentul 47 propoziția 2 GDPR).

15. Interesele legitime urmărite de Proprietar-Direct.ro sau de o terță parte

În condițiile în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm activitatea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

16. Perioada în care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal este determinată de perioada de păstrare legală. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

17. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația utilizatorului de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor condiții

Clarificăm că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori este necesar să se încheie un contract pentru care utilizatorul ne furnizează date personale, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Utilizatorul este, de exemplu, obligat să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Lipsa furnizării datelor cu caracter personal ar avea drept consecință neîncheierea contractului cu utilizatorul. Înainte ca datele personale să fie furnizate de utilizator, utilizatorul trebuie să contacteze responsabilul nostru pentru protecția datelor. Responsabilul nostru pentru protecția datelor clarifică utilizatorul dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului sau dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele lipsei furnizării datelor personale.

18. Existența unui proces decizional automat

Nu folosim un sistem automat de luare a deciziilor.

Autentificare
Înregistrare
Resetează parola

Te rog introdu numele tău de utilizator sau adresa de email, vei primi o legătură prin email pentru a crea o parolă nouă.