1510152311_1305317519

din care se face accesul.

Imobilul este in stadiu de constructie