1509103981_1214806956

in zona de case.

Ansamblul are pe langa avantajele aduse de locatie