1507666798_1612257136

ale cărui corpuri de locuințe vor fi unite unele de altele prin alei de circulație pietonale